Start your digital journey now and elevate your online presence to new heights!
YX Digital logo

Strategie

Denken, dan doen en vervolgens verbeteren. Jouw ideeën vertaald naar een online concept.

Van strategie naar online concept

Wat wil je bereiken en met wie communiceer je? Je doelstellingen moeten kraakhelder zijn. Meer leads, minder mailverkeer, digitale transformatie, precies wat jij nodig hebt.

Wij vertalen jouw ideeën naar een online concept. Denk aan een volledige website, maatwerk platform of complete marketingstrategie. We gaan door tot we jouw doelstellingen en de verwachtingen van de doelgroep concreet hebben. Dit vertalen we door naar een blauwdruk van je strategie in een plan van aanpak.

De strategie fase in het kort:

Doelstellingen helder verwoorden in een plan van aanpak

Behoefte van de doelgroep vormgeven in gezamenlijke kick-off

Eindgebruikers staan voorop: wie gaan straks je website gebruiken? Wij duiken in je data

Plan van aanpak & presentatie

Met de kick off, brainstorm en nog een extra feedbackronde komen we tot een blauwdruk voor de strategie. Op basis van deze input gaat ons team aan de slag. Hieruit rolt een plan van aanpak die we presenteren en uitleggen. Afhankelijk van het project vullen we dit aan met bijvoorbeeld wireframes. Ben je akkoord, dan kunnen we het plan samen uitvoeren.

Gezamenlijke kick-off

We beginnen de strategiefase met een gezamenlijke kick-off. Tijdens deze sessie lopen we een aantal belangrijke aspecten door. Om een zo optimaal mogelijk beeld te krijgen van jullie bedrijf, de doelgroep(en), customer journeys en belangrijkste content en taken. Zo weten we precies voor wie we het product maken, wat de uitstraling moet zijn en welke functionaliteiten nodig zijn.